Tuesday, 3 May 2016

Zadarnic


Zadarnic bate inima
pentru cei ce nu vor să audă,
să simtă,
nici să iubească.
Zadarnic trece timpul
pentru cei blocați în trecut,
captivi în fracțiuni de secunde,
rătăcind haotic
pe portativ de inimi frânte.
Zadarnic se succed imagini
pe pupilă,
orbi suntem în oglindă,
orb ne e și sufletul
schilodit de un blestem al sunetelor,
un urlet în urechi,
durere în sine,
de-a pururi prezent, nicicând uitând să sufle
în inimă un tremur.
Zadarnici suntem în iubire,
o lungă agonie a sublimului sfârșit,
pe buze ne stau cuvinte întipărite,
de dor și nebunie,
răgaz în al vieții ritm,
repaus al timpului ce suferă în neștire,
o teamă ce coboară din creștet până-n nemurire.